יתרונות המימברנה של נימבוס מערכות מים

נימבוס מערכות מים ישראל בע”מ משווקת בלעדית בישראל ממברנות ספירליות מתוצרת חברת Desalination Systems Inc מארה”ב, אחד מהיצרנים הגדולים בעולם לכל סוגי הממברנות, החל מממברנות לשימוש במערכות ביתיות וכלה בממברנות למתקני התפלת מי ים, וטיפול בשפכים.

בתהליך הייצור הבלעדי נבדקת כל ממברנה באופן פרטני ולאחר מכן היא מיובשת באמצעות ואקום לפני אריזתה במיכל פלסטיק אטום וסטרילי. נמצא כי כושר דחיית המלחים של הממברנה נותר גבוה באופן יציב לכל אורך החיים הצפוי לה.

הממברנות של חברת נימבוס מערכות מים משולבות יחד עם בית הסנן, ובהגיע העת מוחלפות יחד עם בית הסנן כמקשה אחת. בית הסנן צובר זיהומים רבים במהלך השנים. חידוש הממברנה יחד עם הכלי בו היא נתונה מאפשר שמירה על טוהר המערכת כולה, וזאת בנוסף ליתרון היחסי מבחינת נוחות ההחלפה (שיטת “החלף וזרוק”).

הממברנה מתחילה את חייה מרגע שהיא מותקנת בבית הלקוח ומורטבת לראשונה. לפיכך, לאורך חיי המדף אין השפעה על אורך החיים התפעולי שלה. כמו כן, לכל ממברנה ניתנת אחריות יצרן כוללת למשך שלוש שנים מיום ההתקנה, בהתאם להוראות שימוש של היצרן. המשמעות היא הפחתה משמעותית בהוצאות האחזקה של מכשירי RO לאורך זמן.

וסת מי רכז

בכל ממברנה משולב וסת שתפקידו לווסת את כמות המים הנפלטים לביוב ביחס למי התוצר הנאגרים במיכל האגירה, וזאת בהתאם ללחץ המים באיזור הייחודי בו מותקן המכשיר, המאפשר התאמה אופטימלית של יחס ההשבה לממברנה.

מגוף סגירה אוטומטי

בכל מערכות המים הנמכרות על ידי נימבוס מערכות מים מותקן כחלק בלתי נפרד מהממברנה, מגוף אוטומטי הסוגר את כניסהת המים כאשר היחס בין הלחץ במיכל מי התוצר ללחץ מי הכניסה מגיע ל-כשני שליש. הפתרון הנ”ל מונע בזבוז מים מיותר, שכן כאשר מיכל האגירה מלא, פוסקת הזרימה כליל, עד למועד הפרת איזון הלחצים.

ממברנה