ברז שיש לחיצה

85

ברז מזיגה. מנגנון לחיצה עם ידית שחורה.