ממברנות Hydranautics מי ים

ממברנות תוצרת חברת Hydranautics ארה”ב, חברת הבת של Nitto.

     הדגמים:

  • 8X40″. SWC4B-LD
  • 8X40″. SWC5 MAX
  • 40X21″. SWC-4021
  • 4X40″. SWC5-LD-4040