סנן חבל 25 מיקרון

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים.

מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון.