סנן מיקרוני חוט שזור

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים.

מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון.

הסנן מתאים לדרישות התקן של מכון התקנים.