ממברנות Filmtec

ממברנות תוצרת חברת DOW Filmtec, בגדלים 8″, 4″, 2.5″.

  • ממברנות  (BW (Brackish Water
  • ממברנות  (ULP (Ultra Low Pressure
  • ממברנות  (NF (Nanofiltration
  • ממברנות  (SW (Sea Water