ממברנות HYDRANAUTICS מי רשת

ממברנות תוצרת חברת HYDRANAUTICS ארה”ב, חברת הבת של Nitto, חברה הידועה באיכות המימברנות שלה.

 

ניתן להשיג אצלנו את מגוון הדגמים הבאים:

  • 40X21″. ESPA-4021
  • 25X40″. ESPA-2540
  • 25X21″. ESPA-2521
  • 25X14″. ESPA 2514
  • 8X40″ . ESPA2-LD
  • 8X40″. CPA3
  • 8X40″ . CPA5 MAX
  • 4X40″ . CPA-4040E
  • 4X40″ .ESPA2-LD-4040